In de afbouwfase van een project wordt regelmatig wel aandacht besteed aan beveiliging van de bouwplaats maar staan op te leveren woningen vaak niet volledig onder toezicht van de beveiligingssystemen. Doordat Cv-ketels, keukens en andere apparatuur net voor oplevering worden geïnstalleerd is juist de fase net voor oplevering er één die interessant is voor het dievengilde.

Om schade aan op te leveren vastgoed en het verdwijnen van installaties te voorkomen adviseren wij te allen tijde om gebruik te maken van ons geavanceerde draadloze SmartAlarm systeem. Dit systeem kan eenvoudig meerdere woningen of bedrijfsunits beveiligen zodat de kans op vertraging van de oplevering door diefstal of vandalisme tot een absoluut minimum wordt gereduceerd.